TOKUJIN YOSHIOKA: HERMÈS (TOKYO) WINDOW DISPLAY

Maison Hermès Window Display Nov 19, 2009 ~ Jan 19, 2010 Maison Hermès (ginza5-4-1, chuo-ku, tokyo) ©Satoshi Asakawa / Courtesy of Hermès Japon